admin_chefssnack

Avsnitt 90: Paul Ronge, PR-gigant

Paul Ronge började som Redaktionschef för den marxist-leninistiska tidningen Stormklockan 1975. Han gick sedan vidare till rollen som politisk reporter på Socialdemokraternas tidningskoncern A-Pressen 1979, Arbetsmarknads- och politisk reporter på Aftonbladet 1982 och har arbetat som reporter på Expressen.

Read More

Avsnitt 89: Yvonne Pernodd, VD Kantar Sifo

Yvonne Pernodd läste till Civilekonom vid Linköpings universitet och arbetade sedan som revisor. 1997 blev Yvonne Vice Vd och sedan Vd för Tidningsstatistik, 2004 blev hon Vd för Research International och sedan 2009 är hon Vd för Kantar Sifo i Sverige.

Read More

Avsnitt 88: Andreas Miller, Ordförande Ledarna

Andreas Miller har läst litteratur-, stats-, religions-, freds-, och konfliktkunskap vid Uppsala Universitet och Journalistik vid Poppius.

Read More

Avsnitt 87: Pernilla Ramslöv, VD Nox Consulting

Pernilla Ramslöv läste Materialteknik på KTH och fick jobb som försäljningsingenjör direkt efter studierna. Två år senare sökte hon sig istället till IT-branschen och som projektledare på WM-data 1997, innan hon gick vidare till rollen som Director of Business Management 1999.

Read More

Avsnitt 86: Jesper Almström, CEO EY Norden

Jesper började sin karriär som revisor på Arthur Andersen 1994. Sedan 2001 har han varit Partner på EY och arbetat med framförallt rådgivning vid företagsförvärv för de största riskkapitalbolagen och vid en rad stora transaktioner. Han har varit EY:s Sverigechef sedan 2017 och är idag Regional Managing Partner (VD) för EY Norden sedan 2018.

Read More

Avsnitt 85: Anitra Steen – Styrelseproffs

Anitra Steen började sin karriär med en fil. kand. i Samhälls- och beteendevetenskap på Uppsala universitet. Hon har sedan en imponerande karriär som bl.a. Statssekreterare på Utbildningsdepartementet, Generaldirektör på Verket för högskoleservice, Statssekreterare på Finansdepartementet, Generaldirektör på Riksskatteverket, samt Vd på Systembolaget.

Read More

Avsnitt 84: Saeid Esmaeilzadeh – Grundare Serendipity

Saeid Esmaeilzadeh föddes i Teheran men var åtta år när familjen 1982 tvingades fly. 2 år senare anlände de i Sverige. Saeid studerade senare Kemi och Religionshistoria vid Stockholms universitet och blev vid 28 års ålder Sveriges yngste docent i Kemi vid Stockholms Universitet 2002.

Read More

Avsnitt 83: Lili Assefa – Kris- och kommunikationsexpert

Lili Assefa Wolf föddes på Södermalm i Stockholm och är yngst i en syskonskara av fyra syskon med föräldrar som kom från Etiopien till Sverige på 60-talet. Efter gymnasiet började Lili arbeta direkt inom både restaurang- och musikbranschen.

Read More

Avsnitt 82: Jan Carlzon – Fd koncernchef SAS

Jan Carlzon tog examen som civilekonom från Handelshögskolan 1967 och fick 1969 rollen som Produktchef för Vingresor. Efter att ha arbetat som Marknadsdirektör mellan åren 1971-1973 fick Jan 1974 rollen som VD för hela verksamheten.

Read More

Avsnitt 81: Jeanette Jäger – VD Bankgirot

När Jeanette Jäger läste företagsekonomi på Stockholms universitet 1995 svällde hennes uppsats till en bok om det nya fenomenet Internet. Kort därefter satt hon som konsult hos bland annat SEBs högsta ledningsgrupp, där hon deltog i utvecklandet i den första Svenska internetbanken.

Read More