admin_chefssnack

Avsnitt 60: Magnus Brännström – Koncernchef Oriflame

Magnus Brännström växte upp i Umeå, drömde om att bli hockeyproffs, men tog efter Attackdykarutbildningen vid Kustjägarskolan istället en examen i ekonomi med inriktning tyska/ryska från Uppsala Universitet 1994.

Read More

Avsnitt 59: Lena Bjurner – Generalsekreterare Sveriges HR-förening

Lena Bjurner tog kandidatexamen från Högskolan i Dalarna 1990. Hon har sedan en lång karriär i en rad roller inom American Express, bland annat som ansvarig för kundutveckling och försäljning.

Read More

Avsnitt 58: Micael Bydén – Överbefälhavare

Micael Bydén började därefter studera vid Marinens officershögskola 1983 direkt efter värnplikten. 1985 blev han Fänrik i Marinen och 1989, efter att ha avlagt sin flygförarexamen, Stridspilot vid Norrbottens flygflottilj.

Read More

Avsnitt 57: Marie Ehrling – Styrelseproffs

Marie Ehrling tog ekonomexamen vid Handelshögskolan i Stockholm 1976 och fick jobb som finansanalytiker på Fjärde AP-fonden därefter. Hon fick senare rollen som Pressekreterare hos utbildningsminister Jan-Erik Wikström och därefter Informationssekreterare vid Finans- och Utbildningsdepartementet.

Read More

Avsnitt 56: Jonas Gustavsson – VD AFRY

Jonas Gustavsson är värmlänningen som tackade nej till en doktorandtjänst för att istället börja jobba på ABB direkt efter sin civilingenjörsexamen.

Read More

Avsnitt 55: Amelia Adamo – Magasins-drottning

Amelia Adamo kom till Sverige från Italien innan hon fyllt ett år och tog senare kandidatexamen i beteendevetenskap. Hennes meritlista är som ni alla vet lång.

Read More

Avsnitt 54: Kjell A. Nordström – Ekonomie doktor

Låt oss presentera ekonomiedoktorn, företagsekonomen, författaren och föreläsaren Kjell A Nordström. Han har 25 års erfarenhet från att jobba med multinationella företag och har varit rådgivare till stora multinationella företag globalt.

Read More

Avsnitt 53: Ann Hellenius – Changemaker

Med en Master i Business Administration (MBA) och ett år som managementkonsult på Cambridge Strategic Group i London började hon 1998 som konsult på Ernst & Young.

Read More

Avsnitt 52: Lennart Hedström – VD TRR

Lennart studerade Personalvetenskap på Mittuniversitet fram till 1988. Mellan 1989 och 2001 arbetade han på flera olika positioner inom HR på Telia Sverige.

Read More

Avsnitt 51: Ingrid Höög – Koncernchef Wise Group

Ingrid läste till en filosofisk kandidat i konstvetenskap vid Lunds Universitet och började sedan som marknadsförare och säljare på Star Hotels 1991.

Read More