Avsnitt 60: Magnus Brännström – Koncernchef Oriflame

Magnus Brännström växte upp i Umeå, drömde om att bli hockeyproffs, men tog efter Attackdykarutbildningen vid Kustjägarskolan istället en examen i ekonomi med inriktning tyska/ryska från Uppsala Universitet 1994.

Efter extraknäcket som turistguide i Leningrad fick han anställning på ett konsultföretag i Sankt Petersburg, byggde sedan upp Spendrups ryska verksamhet i rollen som Exportchef och hade därefter rollen som Managing Director of Russia med ansvar för Oriflames expansion i Ryssland, Baltikum och Asien mellan åren 1997 och 2005. Idag är Magnus Koncernchef för Oriflame.

Magnus har dessutom arbetat i en rad styrelser och sitter bland annat som Ordförande i The World Federation of Direct Selling Associations (WFDSA). Han har också studerat vidare på både Harper College i USA och påbörjat en juristexamen vid Uppsala Universitet.