Avsnitt 74: Martin Ärnlöv – Generalsekreterare Svenska Röda Korset

Martin Ärnlöv växte upp i Alingsås och tog examen som Civilekonom från Handelshögskolan 1988. Samma år började han sin karriär som ekonom på SKF i Göteborg.

Efter att ha arbetat några år som Ekonomichef på kemikoncernen Akzo Nobel sökte sig Martin vidare till en mer samhällsstödjande organisation och tog jobb som Ekonomichef för stiftelsen Bräcke Diakoni, en organisation som han senare var VD för fram till 2018. Under Martins tid växte organisationen från 300 till 1200 anställda och från 130 till 800 miljoner i omsättning. Idag är Martin Generalsekreterare för Röda Korset sedan 2018.

Martin har tidigare, utöver sitt heltidsjobb, bland annat varit styrelseordförande i Famna – riksorganisationen för idéburen vård och omsorg, och suppleant i Radiohjälpens styrelse.